Cây phát tài (cây thiết mộc lan)

Liên hệ

Cây phát tài hay miền Bắc gọi là cây thiết mộc lan: là cây xanh quanh năm, được trưng trong nhà làm cảnh. Cây mang biểu tượng phát tài cho gia chủ vì cây xanh tốt quanh năm, nhiều mầm chồi đâm lộc. Cây có độ bền khoảng 5 năm trở lên đối với cây nguyên gốc và độ bền kém hơn đối với cây ghép thân.

Cây thường được trưng ở nhà dân hoặc khu vực công sở văn phòng, thích hợp với nhiều người, nhiều bản mệnh.

Cây thiết mộc lan nguyên gốc: có độ bền cao, chỉ có 1 gốc và nhiều cành, nhánh

Cây thiết mộc lan ghép thân: vốn được cắt từ thân cây nguyên gốc, độ bền thường kém hơn cây nguyên gốc và thân thường nhỏ.