Hoa chúc mừng

Liên hệ

Hoa trắng tinh khôi, với bông hoa chủ đạo là hoa vua, có ý nghĩa quan trọng đối với người bạn muốn tặng.